• Kredyty bez bik
    Szukasz pożyczki bez BIK? Obawiasz się naciągaczy? Masz również negatywne wpisy w bazach KRD, Infomonitor, ERIF, BRKN...
  • Leasing bez bik
    W ofercie posiadamy leasing dla każdej firmy bez względu na rodzaj działalności, branże czy okres działania. ...
  • Kredyty dla firm bez bik
    Oferta pożyczek dla firm bez sprawdzania Biura Informacji Kredytowej do 50 000 zł, okres kredytowania do 24...

Leasing bez BIK – wszystko na temat.

Leasing bez BIK

Leasing jest to umowny stosunek cywilno-prawny. Jedna ze stron zawartej umowy (leasingodawca) przekazuje drugiej ze stron (czyli leasingobiorcy) możliwość korzystania z rzeczy przez wyznaczony okres czasu w zamian za raty w odpowiedniej wysokości. Nazwa „leasing” wywodzi się z angielskiego słowa lease oznaczającego najem lub dzierżawę. Umowa, która nie jest sporządzona na piśmie, może zostać uznana za nieważną.

Zgodnie z polskimi przepisami umowa leasingu regulowana jest przez Kodeks Cywilny. Cechą rzeczy, która może być przedmiotem leasingu, jest jej materialny charakter oraz wyodrębnienie z otoczenia. Z tego względu za rzeczy nie uważa się cieczy, energii czy gazów. Rzeczami nie są również papiery wartościowe, dobra osobiste oraz prawa majątkowe. Dla celów podatkowych leasing analizowany jest w znacznie szerszym pojęciu, zgodnie z którym za rzeczy uznaje się podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również grunty. Najpopularniejszymi przedmiotami leasingu są samochody osobowe, autokary, ciągniki samochodowe, samochody dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane, przyczepy czy różnego rodzaju sprzęty specjalistyczne.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje leasingu:

– leasing finansowy (zwany kapitałowym),

– leasing operacyjny.

Leasing finansowy polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Przedmiot jest własnością leasingodawcy, natomiast amortyzacja jest rozliczana przez leasingobiorcę. Wykup praktycznie nie istnieje, ponieważ w większości przypadków wraz z zapłatą ostatniej raty przedmiot staje się własnością leasingobiorcy. Leasing finansowy swoją budową przypomina pożyczkę lub kredyt, jednak przedmiotem transakcji jest rzecz, a nie gotówka.

Odmienną formę ma leasing operacyjny, w którym po upływie okresu umownego (który jest przeważnie krótszy od czasu zużycia rzeczy), przedmiot może ale nie musi zostać przekazany leasingobiorcy. W większości przypadków następuje to w momencie wpłacenia kwoty wykupu.

Przez długi czas leasing był ofertą dostępną wyłącznie dla klientów instytucjonalnych. Obecnie z leasingu (w szczególności na samochód) mogą skorzystać również osoby prywatne. Co jednak zrobić w momencie, kiedy mamy złą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) gromadzi informacje odnośnie aktywności kredytowej klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych. W dużej mierze są to informacje o charakterze pozytywnym (jak regularne spłacanie rat kredytowych), zdarzają się jednak także negatywne informacje. Zła historia kredytowa spowodowana jest przede wszystkim znacznymi opóźnieniami w spłacaniu rat oraz nieuregulowanymi zobowiązaniami. Jeżeli w naszej historii kredytowej pojawiły się takie zdarzenia, będą one przechowywane nawet przez okres 5 lat. W tym czasie możemy mieć więc problemy z uzyskaniem nie tylko kredytu czy pożyczki w banku, ale również leasingu.

W ofertach wielu instytucji finansowych pojawia się także leasing bez BIK. Z tego rodzaju produktu finansowego mogą skorzystać osoby, którym nie udało się podpisać umowy leasingowej z bankiem lub firmą leasingową. Takie prywatne oferty skierowane są szczególnie do osób, które mają złą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Ze względu na ponoszone przez leasingodawcę większe ryzyko (tak samo jak w przypadku kredytów gotówkowych udzielanych osobom prywatnym i firmom) również koszty realizacji umowy są znacznie wyższe. W pierwszej kolejności należy liczyć się ze sporą wpłatą początkową, jaką będzie musiał uiścić leasingobiorca. Może to być kwota nawet powyżej 30% ceny pojazdu. Dodatkowo w koszt leasingu zalicza się marżę, która w przypadku leasingu bez BIK będzie zwiększona.

Osoby, które posiadają złą historię kredytową, powinny się zastanowić, czy kolejne zobowiązania będą dobrym rozwiązaniem. Duża grupa osób posiadających negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej ma permanentne problemy ze spłacaniem długów. Dlatego raty leasingu mogą okazać się równie trudne do spłacenia. Nawarstwiające się zobowiązania spowodują, że umowa może zostać wypowiedziana. W takim przypadku przedmiot leasingu zostanie zabrany, a wznowienie umowy może wiązać się z kolejnymi znacznymi wydatkami (konieczność spłacenia zaległych rat, raty bieżące, powstałe odsetki oraz opłata za wznowienie umowy).

Natomiast dla osób, które miały jednorazowe problemy ze spłaceniem zobowiązań (często niezawinione), oferta leasingu bez BIK może być bardzo korzystnym rozwiązaniem. I choć będzie wiązać się ze znacznie wyższymi kosztami, pozwoli na pozyskanie dla siebie czy dla własnej firmy samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn czy innych środków trwałych. Dla takich osób spłacanie bieżących zobowiązań nie powinno być dużym problemem, natomiast informacje zawarte w historii Biura Informacji Kredytowej mogą na długi okres czasu (nawet pięcioletni) zablokować dostęp do obszernej oferty kredytów bankowych oraz leasingu.