• Kredyty bez bik
    Szukasz pożyczki bez BIK? Obawiasz się naciągaczy? Masz również negatywne wpisy w bazach KRD, Infomonitor, ERIF, BRKN...
  • Leasing bez bik
    W ofercie posiadamy leasing dla każdej firmy bez względu na rodzaj działalności, branże czy okres działania. ...
  • Kredyty dla firm bez bik
    Oferta pożyczek dla firm bez sprawdzania Biura Informacji Kredytowej do 50 000 zł, okres kredytowania do 24...

Kredyty dla firm bez BIK

Kredyty dla firm bez BIK
Kredyt bankowy jest to pisemna umowa zawierana pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Zgodnie z tą umową bank zobowiązuje się udostępnić określoną sumę pieniędzy, natomiast kredytobiorca ma wykorzystać otrzymaną kwotę na określony cel oraz zwrócić ją wraz z należnymi odsetkami w ustalonych ratach. Prawo do udzielania kredytów mają wyłącznie banki, natomiast środki przekazane do dyspozycji przez osoby fizyczne czy inne instytucje finansowe są to pożyczki. Wiele instytucji w celach marketingowych określa pożyczki mianem kredytów gotówkowych, choć nie jest to poprawne biorąc pod uwagę polskie regulacje prawne.

Typowa umowa kredytowa musi składać się z takich elementów, jak data i miejsce zawarcia umowy, określone strony umowy, kwotę udzielonego kredytu oraz jego walutę, ogólne warunki kredytowe, dokładne terminy spłat, wysokość prowizji i oprocentowania, informacje o postępowaniu w razie naruszenia umowy oraz podstawowe zabezpieczenia. Banki stosują różnorodne formy zabezpieczania się przed niewywiązaniem klienta z umowy, jak na przykład poręczenia osób fizycznych lub prawnych, weksle in blanco, poręczenia wekslowe, gwarancje bankowe, zastaw na rzeczach oraz prawach, blokada środków na rachunkach bankowych, hipoteka.

Oprócz wykorzystywania wspomnianych form zabezpieczenia, banki muszą stosować się do określonych etapów realizacji umowy kredytowej. Po wnioskowaniu przez klienta banku, przeprowadzana jest dokładna analiza sytuacji finansowej. Sprawdzając zdolność kredytową osoby fizycznej bierze się pod uwagę dochody, formę zatrudnienia, posiadany majątek oraz informacje odnośnie pozostałych zobowiązań kredytowych. Natomiast w przypadku firm (czyli osób prawnych) sprawdza się:

– wyniki finansowe, jak rentowność oraz wypłacalność,

– płynność finansową,

– sprawność działania firmy,

– wiarygodność,

– zdolność do spłaty zobowiązań.

Dopiero w momencie pozytywnego zatwierdzenia wniosku może zostać podpisana oraz zrealizowana umowa kredytowa. Przy analizie wniosku banki wykorzystują informacje gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej. Jeżeli znajdzie się tam negatywna historia kredytowa właściciela, oczekiwany kredyt gotówkowy nie zostanie udzielony. BIK w celu oceny ryzyka kredytowego używa oceny punktowej (tzw. scoring), która polega na porównaniu profilu wnioskodawcy z profilami osób, które otrzymały kredyt. Im bardziej jest on zbliżony do wiarygodnych klientów banku, tym większą liczbę punktów wnioskodawca otrzyma. Łącznie do uzyskania jest 631 punktów, minimalna wartość to 192 punkty. Ocena punktowa obniża się w momencie opóźnień w spłacie rat kredytowych lub przekroczenia limitu kredytowego. Dodatkowo obniży się, jeżeli do ostatniego opóźnienia w spłacie kredytu lub przekroczenia linii kredytowej minęło niewiele czasu. Informacje gromadzone przez BIK pozwalają na przyspieszenie wydania decyzji kredytowej przez banki oraz pozwala na obiektywną ocenę wnioskodawcy.

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą narzeka, że nie mogą uzyskać środków od banków czy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych ze względu na złą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Dlatego tak popularna jest oferta kredytów bez BIK. W większości przypadków są to pieniądze pożyczane przez instytucje finansowe niebędące bankami, tak więc w rzeczywistości są to pożyczki, a nie kredyty. Takie kredyty dla firm bez BIK wiążą się jednak ze znacznie wyższymi kosztami. Instytucje finansowe udzielające pożyczek ponoszą zwiększone ryzyko niewypłacalności klientów, co rekompensują sobie wyższymi opłatami. Dlatego wysokość oprocentowania jest wygórowana i dochodzą do tego różne opłaty dodatkowe – koszt przygotowania umowy, prowizja, ubezpieczenia… Wymagane może być także zabezpieczenie w formie środka trwałego (samochody, nieruchomości czy maszyny budowlane).

Osoby z dużymi problemami finansowymi powinny dokładnie zastanowić się nad tym, czy warto brać na siebie kolejne zobowiązania. Nieterminowe spłacanie rat kredytu może spowodować konieczność opłacenia także wysokich odsetek i w ostateczności ponoszenie kosztów windykacji. Z tego powodu na kredyty dla firm bez historii z Biura Informacji Kredytowej powinny się decydować jedynie osoby, które nie mają aktualnie problemów ze spłacaniem zobowiązań. Zła historia kredytowa może być bowiem efektem niekorzystnego splotu zdarzeń, nie zawsze od nas zależnych. Dlatego, mimo negatywnej historii w BIK, możemy być rzetelnymi klientami, który będą spłacać raty kredytu firmowego w terminie.

Jeżeli jesteś zainteresowany finansowaniem  bez sprawdzania BIK znajdziemy dla ciebie rozwiązanie dopasowane do twoich potrzeb oraz możliwości.

PORÓWNAJ OFERTĘ POŻYCZEK BEZ BIK W 1 MIEJSCU