• Kredyty bez bik
    Szukasz pożyczki bez BIK? Obawiasz się naciągaczy? Masz również negatywne wpisy w bazach KRD, Infomonitor, ERIF, BRKN...
  • Leasing bez bik
    W ofercie posiadamy leasing dla każdej firmy bez względu na rodzaj działalności, branże czy okres działania. ...
  • Kredyty dla firm bez bik
    Oferta pożyczek dla firm bez sprawdzania Biura Informacji Kredytowej do 50 000 zł, okres kredytowania do 24...

Kredyt bez BIK

KREDYT BEZ BIK – podstawowe informacje

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (w skrócie BIK) to instytucja, która gromadzi oraz udostępnia dane odnośnie historii kredytowej klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK). Większość informacji przechowywanych przez BIK to dane o charakterze pozytywnym, czyli potwierdzające terminowe spłacanie zadłużenia. Pozwalają one na budowanie pozytywnej historii kredytowej, dzięki której klient może otrzymać kredyt lub pożyczkę na dogodniejszych warunkach.

Narzędziem o charakterze uzupełniającym jest scoring kredytowy, który polega na punktowej ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala on na ocenę wiarygodności na podstawie porównania profilu wnioskodawcy i osób terminowo spłacających własne zobowiązania. Liczbę punktów, jaką uzyska dany klient, wylicza się z zastosowaniem specjalnej formuły i przy wykorzystaniu licznych informacji z zakresu historii kredytowej (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych). Punktowa ocena klientów banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych umożliwia szybsze oraz skuteczniejsze określenie ryzyka kredytowego danego wnioskodawcy.
Negatywna historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej może znacznie ograniczyć bądź przekreślić możliwość uzyskania kredytu i pożyczki. Jeżeli w BIK pojawią się negatywne informacje o nieterminowych spłatach albo niewywiązaniu się ze zobowiązania, klient może przez znaczny okres czasu nie uzyskać kredytu (informacje są przechowywane nawet przez 5 lat od uregulowania zobowiązania).

Na rynku oferowane są również kredyty i pożyczki bez BIK

. Udzielane są one przez poza bankowe instytucje finansowe albo osoby prywatne, które nie sprawdzają w Biurze Informacji Kredytowej danych odnośnie zdolności kredytowej klienta. W efekcie kredyty tego typu mogą otrzymać również osoby, które w przeszłości miewały znaczne opóźnienia w spłacaniu własnych zobowiązań. W większości przypadków są to pożyczki o charakterze krótkoterminowym (ich budowa jest zbliżona do tak zwanych chwilówek).

Aby otrzymać kredyt bez BIK, konieczne jest także spełnienie określonych kryteriów. Osoba ubiegająca się o pożyczkę lub kredyt, powinna posiadać dowód tożsamości (najlepiej dowód osobisty) oraz dokument potwierdzający wysokość osiąganych dochodów (może to być PIT lub zaświadczenie od pracodawcy). Konieczne jest również prawidłowe wypełnienie wniosku kredytowego. Instytucje finansowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, coraz bardziej starają się uprościć procedury udzielania takich kredytów i pożyczek. W efekcie coraz więcej instytucji oferuje kredyty na oświadczenie, w których jedynym dokumentem potwierdzającym wysokość osiąganych dochodów jest oświadczenie napisane przez wnioskodawcę.

Kredyty gotówkowe bez BIK udzielane są zazwyczaj bez zabezpieczenia. W szczególnych przypadkach (zazwyczaj kiedy pożyczka jest znacznie wyższa) wymagane jest zabezpieczenie w formie ubezpieczenia, weksli in blanco bądź poręczenia osoby trzeciej. Ze względu na wysokie ryzyko ponoszone przez pożyczkodawcę, kredyt wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami dla klientów. Wysokość oprocentowania kredytu może wynosić maksymalnie czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. W przypadku kredytów bez BIK, przeważnie oprocentowanie sięga tej maksymalnej wartości. Klient ponosi także inne dodatkowe koszty – jak koszt prowizji (pobierany jednorazowo w momencie udzielenia kredytu) czy koszt ubezpieczenia kredytu. W efekcie mniejsza liczba formalności oraz łatwiejsze uzyskanie pożyczki przekłada się na wysokość łącznych kosztów kredytu.

Instytucje finansowe oferują klientom także kredyty konsolidacyjne bez BIK. Pożyczka tego rodzaju pozwala na podreperowanie budżetu domowego w sytuacji, kiedy mamy złą historię kredytową i banki nie chcą nam udzielić odpowiednio wysokich kredytów. W razie podpisania umowy na kredyt konsolidacyjny, pożyczkodawca zobowiązuje się pokryć bieżące zobowiązania klienta (poprzez przejęcie na siebie całego długu). W wyniku rozłożenia rat pożyczki na dłuższy okres czasu, kredytobiorca musi liczyć się ze znacznym wzrostem całego zobowiązania – instytucja udzielająca pożyczki konsolidacyjnej przejmuje na siebie dodatkowe ryzyko w efekcie czego wzrasta łączne oprocentowanie.

Niewątpliwie decyzja o skorzystaniu z pożyczki bez BIK powinna być w pełni przemyślana. Fakt, że mogą z niej skorzystać nawet osoby ze złą historią kredytową oraz znacznymi zobowiązaniami sprawia, że dla wielu kredytobiorców może to być jedyne wyjście. Warto jednak mieć świadomość, iż kredyty tego rodzaju będą wiązały się nie tylko ze znacznie wyższym ryzykiem dla kredytodawcy, ale również wyższym ryzykiem dla nas. Z tego względu należy dokładnie zapoznać się z umową kredytową, aby nie ponosić zbędnych i nieoczekiwanych kosztów. Warto także porównać oferty różnych instytucji finansowych, dzięki czemu łatwiej będziemy mogli wybrać tą, która będzie najkorzystniejsza dla klienta.